Kết Quả Xổ Số Xuân Mậu Tuất 2018


Dòng Ngôi Lời xin cảm ơn quý vị ân nhân và thân hữu đã trợ giúp Dòng Ngôi Lời trong việc tham gia Chương trình Xổ Số Tết Kỷ Hợi.

Xin chúc mừng quý vị đã trúng các lô xổ số. Sau đây là danh sách quý vị đã trúng các giải thưởng.
Xin tri ân lòng quảng đại của quý vị.  Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và gia quyến trong Năm Kỷ Hợi 2019.

Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

Các lô trúng giải Xổ Số Xuân K​ỷ Hợi 2019

1 lô Hạng Nhất  $5,000      _____ Mr. Khoanh Thach
                                                       Philadelphia, PA 19145


2 lô Hạng Nhì     $1,000     _____ Ms. Dao Pham
                                                       Garden Grove, CA 92841

                                            _____ Mr. Hiep Nguyen
                                                       Olmsted Falls, OH 44138


4 lô Hạng Ba         $500     _____ Mr. Thomas Leick
                                                       Dubuque, IA 52001

                                            _____ Mr. Dat Tran
                                                       Garden Grove, CA 92844

                                            _____ Mr. Huy Vinh Lam
                                                      Centennial, CO 80121

                                            _____ Ms. Nga Nguyen
​                                                       Addison, IL 60101

Chúc Mừng - Congratulation

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc:
 
Lm. Phanxicô Xavie Đinh Ngọc Ký, SVD
ĐẠI CHỦNG VIỆN NGÔI LỜI
102 Jacoby Dr. SW
Epworth, IA 52045
Điện thoại: (563) 876-3057 Ext. 379
Hoặc số     (866) 989-9888
​Email: [email protected]