Văn Phòng Phát Triển
Đại Chủng Viện Ngôi Lời
Kính chào quý vị ân nhân của Dòng Ngôi Lời, những người đã trợ giúp nhà dòng trong sứ mệnh truyền giáo rao giảng Lời Chúa và phục vụ người nghèo khó, cần được nâng đỡ trên thế giới
Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và mọi người trong gia quyến

Lm. Dominico Phạm Duy Linh, SVD
Văn phòng Phát Triển ĐCV Ngôi Lời

 1. Thánh lễ Misa
  Thánh lễ Misa
  Thánh Lễ Misa là lời cầu nguyện hữu hiệu và đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Trong thánh lễ, người tín hữu cùng linh mục cử hành và kết hiệp với Chúa Giêsu làm nên hiến lễ cao cả và sống động dâng lên Thiên Chúa Cha Quý vị có thể trợ giúp Dòng Ngôi Lời bằng việc xin lễ Misa
  0
 2. Thánh Lễ Grêgôriô
  Thánh Lễ Grêgôriô
  Thánh Lễ mang tên Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả là 30 Thánh Lễ cử hành liên tiếp trong 30 ngày đặc biệt cầu cho một linh hồn đã qua đời.
  2
 3. Bảo Trợ Chủng Viện Ngôi Lời
  Bảo Trợ Chủng Viện Ngôi Lời
  Quý vị có thể yểm trợ công cuộc giáo dục và đào tạo của Dòng Ngôi Lời bằng cách tham gia một trong các chương trình đóng góp bảo trợ Đại Chủng Viện Ngôi Lời. Tên quý vị ân nhân sẽ được ghi khắc trên bảng vàng ngay tại hành lang chính của Đại Chủng Viện.
  3

Nếu quý vị muốn xin lễ hoặc đóng góp yểm trợ cho nhà dòng qua Internet, xin bấm vô đây