Kết Quả Xổ Số Xuân Đinh Dậu 2017


Dòng Ngôi Lời xin cảm ơn quý vị ân nhân và thân hữu đã trợ giúp Dòng Ngôi Lời trong việc tham gia Chương trình Xổ Số Tết Đinh Dậu 2017.

Xin chúc mừng quý vị đã trúng các giải thưởng xổ số. Sau đây là danh sách quý vị đã trúng các giải thưởng:
Xin tri ân lòng quảng đại của quý vị.  Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và gia quyến trong Năm Đinh Dậu 2017.

Đại Chủng Viện Ngôi Lời Đón Tết Đinh Dậu
xin nhấn vào hình để coi thêm

Tại ĐCV Ngôi Lời, Epworth, Iowa

Xin bấm vào hình để coi thêm hinh ảnh
Xuân Bính Thân 2016