Thông Tin - Liên Lạc

Cám ơn quý vị đã ghé thăm trang mạng Việt ngữ của Dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ, Tỉnh dòng Chicago.  Nếu quý vị muốn góp ý về trang mạng này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:
 
Lm. Phanxicô Xavie Đinh Ngọc Ký, SVD
Đại Chủng Viện Ngôi Lời
102 Jacoby DR SW
Epworth, IA 52045
 
Điện thoại: 1-563-876-3057 ext. 379
 
Điện thư: [email protected]

Nếu quý vị muốn nhắn tin cho chúng tôi, xin dùng mẫu tin nhắn dưới đây: 

FULL NAME
EMAIL
PHONE
YOUR MESSAGE
Submit