Tỉnh Dòng Ngôi Lời
Miền Tây Hoa-Kỳ

Tỉnh Dòng Ngôi Lời
Chicago, Hoa-Kỳ

Tỉnh Dòng Ngôi Lời
Miền Nam Hoa-Kỳ

Tỉnh dòng Miền Tây (USW) là tỉnh dòng non trẻ nhất trong ba tỉnh dòng Ngôi Lời tại Hoa-Kỳ, được thành lập năm 1964.
 
 
Mục vụ của nhà dòng lúc đó chủ yếu là công việc trong tiểu chủng viện của dòng ở Riverside, CA, giảng day trong một trường trung học ở Los Angeles và phục vụ người Công Giáo gốc Nhật và Phi Châu tại vùng Vịnh San Francisco. Trải qua năm tháng, sự hiện diện của các linh mục và tu huynh Ngôi Lời tăng lên trong sự phục vụ nơi các giáo xứ và các mục vụ khác tại các Giáo phận Los Angeles, Orange County, San Bernadino, San Diego, Oakland và San Francisco. Trụ sở của tỉnh dòng tại Riverside, CA trước đây là tiểu chủng viện của dòng. Nơi đây hiện nay còn là một trung tâm tĩnh tâm phục vụ các đoàn thể quanh vùng.

Do dân chúng tại California rất đa dạng về chủng tộc và sắc dân, sự đa dạng về nguồn gốc có tính chất quốc tế của các linh mục và tu huynh Ngôi Lời trở nên một lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu mục vụ trong môi trường đa văn hóa và ngôn ngữ. Bên cạnh các thành viên sanh ra và lớn lên tại Mỹ, còn có các cha dòng Ngôi Lời đến từ Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mễ Tây Cơ, Panama, Á Căn Đình, Ghana, Kenya, Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan, Hungary, Ba Lan, và Slovakia. Những kinh nghiệm phục vụ trong môi trường quốc tế trước đây đã giúp họ trong việc học ngôn ngữ mới và hội nhập văn hóa và phong tục mới.
Tỉnh dòng Chicago (USC) được thành lập năm 1897.  Hai mươi năm sau khi lập dòng, Cha Thánh Janssen sai tu huynh Wendelin Meyer, SVD đến Hoa Kỳ để phục vụ. Tu huynh đã đến Hoboken, NJ năm 1895. Trong vòng một năm, nhiều vị thừa sai Ngôi Lời được sai đến Mỹ, và cuối cùng họ chọn một địa điểm cách Chicago 35 dặm để xây dựng nhà dòng, nơi hiện nay gọi là Techny trong tiểu bang Illinois.

Năm 1909, được khích lệ bởi nỗ lực tuyển sinh thành công, nhà dòng mở Chủng Viện Thừa Sai Đức Maria (St. Mary’s Mission Seminary) tại Techny là chủng viện đầu tiên tại Hoa Kỳ chủ yếu dành cho việc huấn luyện các nhà thừa sai cho các công cuộc truyền giáo ở ngoại quốc.
 
Tỉnh dòng Chicago là tỉnh dòng Ngôi Lời đầu tiên tại Hoa Kỳ với lịch sử trên 100 năm. Đây cũng là tỉnh dòng lớn nhất trong ba tỉnh dòng tai Hoa Kỳ xét về nhân số và lãnh thổ phục vụ. Các linh mục và tu huynh Ngôi Lời hiên diện tại các tiểu bang Illinois, Wisconsin, Nebraska, Iowa, 
Missouri, Kentucky, Pennsylvania, Indiana, Tennessee, West Virginia, NewJersey, Massachusetts, vùng Washington D.C. Hơn nữa, họ còn phục vụ tại các vùng phụ cận Montreal và Toronto của Canada và các đảo quốc vùng biển Caribbean. 
 
Tính dòng Chicago hiện nay còn là nơi phụ trách đào tạo và huấn luyện các linh mục và tu huynh Ngôi Lời ở Hoa Kỳ với Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại Epworth, Iowa. Các chủng sinh theo học cấp cử nhân Triết Học, Thần Học, Giao Thoa Văn Hóa và các môn khoa học nhân văn khác. Tại Techny, Illinois, có Tập Viện Ngôi Lời, nơi các ứng viên học hiến pháp, lịch sử và linh đạo của dòng để chuẩn bị khấn lần đầu. Sau đó, các thày dòng Ngôi Lời sẽ lên nhà Thần Học Viện ở khu vực Nam Chicago để tiếp tục theo chương trình Thần Học tại Học viện liên dòng Catholic Theological Union (CTU) và các học viện khác trong Chicago.
 
 
Tỉnh dòng Miền Nam (USS)
 
Từ năm 1905, các vị thừa sai Dòng Ngôi Lời đã bắt đầu làm việc tại giáo xứ Mỹ gốc Phi Chấu ở tiểu bang Mississippi. Với tầm nhìn xa trông rộng này, nhà dòng đã mở một chủng viện đầu tiên đặc biệt để đào tạo người Mỹ gốc Phi Châu cho các ơn gọi tu huynh và  linh mục giữa nhiều sự chống đối vì sự kỳ thị chủng tộc của xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Ước mơ và nỗ lực của các vị thừa sai Ngôi Lời là sẽ thay đổi xã hội và cả Giáo hội Công giáo Mỹ theo chiều hướng phục vụ công bình và bác ái giữa các sắc dân.
 
Chủng viện Thánh Augustine đã được thành lập tại thành phố Greenville, tiểu bang Mississippi năm 1920, và Cha Matthew Christman, SVD là bề trên tiên khởi của chủng viện. Năm 1923, Cha Christman đã dời chủng viện đến Bay St. Louis, Mississippi. Năm 1926, ngài viết:: "Tất cả mọi người phải hiểu rõ thật là một sự bất công nghiêm trọng khi loại trừ cả một chủng tộc khỏi chức vụ linh mục, chủ yếu bởi vì thành kiến sẽ cản trở họ trong các hoạt động tôn giáo, hoặc một sự hợp tác thân mật với các linh mục da trắng có thể gặp trở ngại lớn."
 
Ngày 23/4/1934, bốn linh mục da đen đầu tiên tại Hoa Kỳ được thụ phong chức linh mục tại chủng viện này trước sự chứng kiến của trên 2000 người. 

Tại Hoa Kỳ, các nhà thừa sai Dòng Ngôi Lời phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau. Tại Tỉnh dòng Miền Nam, họ coi sóc các giáo xứ người Mỹ gốc Phi Châu và các giáo xứ nói tiếng Tây Ban Nha trong các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Arkansas, Texas, và Florida.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bốn linh mục da đen đầu tiên tại Hoa Kỳ thuộc Dòng Ngôi Lời (từ trái qua phải): Cha Anthony Bourges, Cha Maurice Rousseve, Cha Francis Wade, và Cha Vincent Smith.