Thánh Arnold Janssen
Thánh Giuse Freinademetz

Xin Lễ
xin bấm vào đây


 Suy Niệm 

  Đại Chủng Viện Ngôi Lời

Tỉnh dòng Ngôi Lời Chicago

CHỦ NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.  (Mt 22:8-10)

Xin bấm vào hình để coi thêm

Mừng Ngày Thành Lập Dòng Ngôi Lời

Family Feast tại ĐCV Ngôi Lời 09/9/2017
Cùng vui ngày Lễ Gia Đình Ngôi Lời với  Thánh Lễ, các trò chơi ngoài trời, tiệc mừng và những tiết mục văn nghệ bỏ túi
Picnic đầu năm học 2017-2018

của tu sĩ Việt Nam ĐCV Ngôi Lời

Làm vệ sinh cộng đồng và yard sale

gây quỹ giúp người nghèo tại Nam Mỹ

5K Walk and Run - Chay và Đi Bộ 5 Km

Đầu năm học, Đa,i chủng viện Ngôi Lời thường có những hoạt động thể dục thể thao ngoài trời như chạy đua và đi bộ 5 Km vòng quanh khuôn viên đại chủng viện.  

Lễ Ra Trường tại ĐCV Ngôi Lời

Năm 2017, có 10 thày và sơ đã tốt nghiệp, ra trường tại ĐCV Ngôi Lời, trong đó có 6 sơ Việt Nam.
  Phone 847-687-1459
  Phone 847-644-8320

Lạy Chúa, con đây

  Phone 563-663-5308
  Phone 260-416-9769

Các bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì và truyền giáo, xin gọi các linh mục và tu huynh Dòng Ngôi Lời trên đây

 1. Ơn Gọi Dấn Thân
  Ơn Gọi Dấn Thân
 2. Cầu nguyện hết lòng, tu học hết mình, vui chơi hết sức
  Cầu nguyện hết lòng, tu học hết mình, vui chơi hết sức
 3. Chúa đang gọi bạn
  Chúa đang gọi bạn
 4. Giơ hai tay, ta chung xây thế giới mới
  Giơ hai tay, ta chung xây thế giới mới
 5. Hãy tiếp nhận con, lạy Chúa!
  Hãy tiếp nhận con, lạy Chúa!